Αυτόματη μηχανή συγκόλλησης με επαγωγική ακτινοβολία

Αυτόματη μηχανή συγκόλλησης με επαγωγική ακτινοβολία

Μηχανήματα Συσκευασίας
Μηχανές Συγκόλλησης με Επαγωγική Ακτινοβολία

MICS 2 - Αυτόματη μηχανή συγκόλλησης με επαγωγική ακτινοβολία. Συγκολλεί μεμβράνη αλουμινίου χωρίς επαφή με το καπάκι σε δοχεία από πλαστικό και γυαλί. Κατάλληλη για συγκόλληση καπακιών από 20-110 χιλ.