Ανιχνευτής μετάλλων με ιμάντα μεταφοράς για προστασία των μύλων κοκκοποίησης

Ανιχνευτής μετάλλων με ιμάντα μεταφοράς για προστασία των μύλων κοκκοποίησης

Μηχανήματα Ποιοτικού Ελέγχου
Ανιχνευτές Μετάλλων για Πλαστικά

PLASTICON - Ανιχνευτής μετάλλων με ιμάντα μεταφοράς για προστασία των μύλων κοκκοποίησης. Κατάλληλος για τελικά προϊόντα καθώς και για προϊόντα που προορίζονται για ανακύκλωση.