Ανιχνευτής μετάλλων χαμηλού κόστους για προϊόντα σε ελέυθερη ροή

Ανιχνευτής μετάλλων χαμηλού κόστους για προϊόντα σε ελέυθερη ροή

Μηχανήματα Ποιοτικού Ελέγχου
Ανιχνευτές Μετάλλων για Τρόφιμα

P SCAN - Ανιχνευτής μετάλλων χαμηλού κόστους για προϊόντα σε ελέυθερη ροή για προσαρμογή σε μηχανές κάθετης συσκευασίας. Κατάλληλος σε περιπτώσεις που το προϊόν είναι συσκευασμένο σε μεταλιζέ φιλμ.