Ανιχνευτής με Ακτίνες Χ για  έλεγχο συσκευασμένων και χύμα προϊόντων

Ανιχνευτής με Ακτίνες Χ για έλεγχο συσκευασμένων και χύμα προϊόντων

Μηχανήματα Ποιοτικού Ελέγχου
Ανιχνευτές με Ακτίνες X για Τρόφιμα

RAYCON - Ανιχνευτής με Ακτίνες Χ με ενσωματωμένο ταινιόδρομο για τον έλεγχο συσκευασμένων και χύμα προϊόντων. Έχει δυνατότητα ανίχνευσης ξένων σωμάτων υψηλότερης πυκνότητας του προϊόντος όπως μέταλλο, γυαλί, πέτρα, κόκκαλο, σκληρό πλαστικό, γόμα, κεραμικό κλο. Έχει δυνατότητα ελέγχου του βάρους του προϊόντος, καθώς και έλλειψη προϊόντος από τη συσκευασία. Διατίθεται και με αυτόματο σύστημα απόρριψης του μολυσμένου προϊόντος.