Ανιχνευτής με Ακτίνες Χ για έλεγχο βάζων και κονσερβών

Ανιχνευτής με Ακτίνες Χ για έλεγχο βάζων και κονσερβών

Μηχανήματα Ποιοτικού Ελέγχου
Ανιχνευτές με Ακτίνες X για Τρόφιμα

DYMOND S. Ανιχνευτής με Ακτίνες Χ  για τον έλεγχο προϊόντων όπως κονσέρβες,  Tetrapak, γυάλινα βάζα, μπουκάλια. Έχει δυνατότητα ανίχνευσης ξένων σωμάτων υψηλότερης πυκνότητας του προϊόντος όπως μέταλλο, γυαλί, πέτρα, κόκκαλο, σκληρό πλαστικό, γόμα, κεραμικό κλο. Διατίθεται με αυτόματο σύστημα απόρριψης του μολυσμένου προϊόντος. Δυνατότητα για παράλληλο έλεγχο στάθμης προϊόντος και έλεγχο βάρους του προϊόντος. Έλεγχος προϊόντων με ταχύτητα έως και 800 τμχ / λεπτό. Μπορεί να προσαρμοστεί σε υπάρχουσα μεταφορική ταινία. Κατάλληλο για έλεγχο προϊόντων με μέγιστο ύψος 275 χιλ (κοσνέρβα Α12). Διαθέτουμε την μεγαλύτερη εγκατεστημένη βάση τέτοιων μηχανημάων στην Ελλάδα. Καλύπτεται από παρακαταθήκη ανταλλακτικών και Έλληνες τεχνικούς με δυνατότητα επέμβασης σε περίπωση βλάβης εντός 24 ωρών.