Ανιχνευτής με Ακτίνες Χ για χαρτοκιβώτια

Ανιχνευτής με Ακτίνες Χ για χαρτοκιβώτια

Μηχανήματα Ποιοτικού Ελέγχου
Ανιχνευτές με Ακτίνες X για Τρόφιμα

DYNAMITE - . Ανιχνευτής με Ακτίνες Χ για τον έλεγχο προϊόντων μεγάλου μεγέθους, βαριά, με μαγάλη πυκνότητα όπως χαρτοκιβώτια, μεγάλα κομμάτια κρέατος, κεφάλια τυρί κλπ. Έχει δυνατότητα ανίχνευσης ξένων σωμάτων υψηλότερης πυκνότητας του προϊόντος όπως μέταλλο, γυαλί, πέτρα, κόκκαλο, σκληρό πλαστικό, γόμα, κεραμικό κλπ. Διατίθεται με αυτόματο σύστημα απόρριψης του μολυσμένου προϊόντος και κάδο περισυλλογής των μολυσμένων προϊόντων. Δυνατότητα για παράλληλο έλεγχο έλλειψης τμήματος προϊόντος, παραμόρφωσης και έλεγχο βάρους του προϊόντος.  Έλεγχος προϊόντων με ταχύτητα έως και 200 τμχ / λεπτό. Κατάλληλο για έλεγχο προϊόντων με μέγιστο πλάτος 770 χιλ και μέγιστο ύψος 300 χιλ βάσει του σχετικού κώνου ανίχνευσης. Καλύπτεται από παρακαταθήκη ανταλλακτικών και Έλληνες τεχνικούς με δυνατότητα επέμβασης σε περίπτωση βλάβης εντός 24 ωρών.