Ελεγκτής βάρους με ανιχνευτή μετάλλων

Ελεγκτής βάρους με ανιχνευτή μετάλλων

Μηχανήματα Ποιοτικού Ελέγχου
Ελεγκτές Βάρους

Ελεγκτής βάρους με ενσωματωμένο ανιχνευτή μετάλλων