Μαγνητικές πλάκες

Μαγνητικές πλάκες

Μηχανήματα Ποιοτικού Ελέγχου
Μαγνήτες

PLATE MAGNET- Μαγνητικές πλάκες για προσαρμογή σε γραμμές παραγωγής πάνω από τον ιμάντα μεταφοράς για αξιόπιστη απομάκρυνση μαγνητιζόμενων μετάλλων. Δυνατότητα για εγκατάσταση και σε σημεία με κλίση ώστε το προϊόν να ρέει πάνω στην μαγνητική πλάκα.