Μαγνητικός διαχωριστής για προσαρμογή σε γραμμές ελεύθερης ροής προϊόντος

Μαγνητικός διαχωριστής για προσαρμογή σε γραμμές ελεύθερης ροής προϊόντος

Μηχανήματα Ποιοτικού Ελέγχου
Μαγνήτες

EXTRACTOR-SE- Μαγνητικός διαχωριστής για προσαρμογή σε γραμμές ελεύθερης ροής προϊόντος για αξιόπιστη απομάκρυνση μαγνητιζόμενων μετάλλων. Διατίθεται με σύστημα εύκολου καθαρισμού (easy clean).