Μαγνητικός διαχωριστής για προσαρμογή σε γραμμές πνευματικής μεταφοράς προϊόντος

Μαγνητικός διαχωριστής για προσαρμογή σε γραμμές πνευματικής μεταφοράς προϊόντος

Μηχανήματα Ποιοτικού Ελέγχου
Μαγνήτες

Μαγνητικός διαχωριστής για προσαρμογή σε γραμμές πνευματικής μεταφοράς προϊόντος. Προσαρμόζεται σε σωλήνες μεταφοράς υλικού υπό πίεση ή κενό αέρος. Διατίθεται και με σύστημα εύκολου καθαρισμού των επικαθήσεων - easy clean -   με συρταράκι που βγαίνει. Υψηλή ελκτική ισχύς 13.700 Gauss. Κατάλληλο για βιομηχανίες φαρμάκων, αλευροβιομηχανίες, αλευρόμυλους, βιομηχανίες πρώτων υλών. Διατίθεται και με πιστοποιητικό ΑΤΕΧ.