Χαμηλού κόστους μαγνήτες

Χαμηλού κόστους μαγνήτες

Μηχανήματα Ποιοτικού Ελέγχου
Μαγνήτες

GMT - Χαμηλού κόστους μαγνήτες για χρήση στο χωνί τροφοδοσίας υλικού στη βιομηχανία τροφίμων και πλαστικών. Ισχυρή ελκτική δύναμη και αξιόπιστη απομάκρυνση  όλων των μαγνητιζόμενων μετάλλων.