Ανιχνευτής μετάλλων για προϊόντα μεγάλης διαμέτρου σε ελέυθερη ροή

Ανιχνευτής μετάλλων για προϊόντα μεγάλης διαμέτρου σε ελέυθερη ροή

Μηχανήματα Ποιοτικού Ελέγχου
Ανιχνευτές Μετάλλων για Τρόφιμα

RAPID 6000 - Ανιχνευτής μετάλλων για προϊόντα μεγάλης διαμέτρου σε ελέυθερη ροή,  όπως ελιές, δημητριακά κλπ. Διαθέτει ενσωματωμένο κλαπέτο απόρριψης μολυσμένου προϊόντος.