Αυτόματο εγκιβωτιστικό μηχάνημα σε κουτί

Αυτόματο εγκιβωτιστικό μηχάνημα σε κουτί

Μηχανήματα Συσκευασίας
Αυτόματα Εγκιβωτιστικά

Αυτόματη μηχανή τοποθέτησης προϊόντος σε κουτί κάθετης ή πλευρικής φόρτωσης. Κλείσιμο του κουτιού με δίπλωμα ή κόλλημα.

  • PACKSERVICE
  • Αυτόματη τροφοδοσία προϊόντος και αυτόματη τροφοδοσία των κουτιών. Κατασκευή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε προϊόντος και του κουτιού της συσκευασίας. Ταχύτητα παραγωγής από 20-150 τμχ / λεπτό. Το σύστημα συνήθως περιλαμβάνει διάταξη εγκιβωτισμού, μηχανή διαμόρφωσης κιβωτίων, μηχανή κλεισίματος κιβωτίων και σύστημα διακίνησης προϊόντων και κιβωτίων. Τα συστήματα προσφέρουν υψηλή παραγωγικότητα, εξάλειψη λαθών και μείωση απαιτούμενου εργατικού δυναμικού μιας επιχείρησης.