Αυτόματο μηχάνημα εγκιβωτισμού με ρομποτικό βραχίονα

Αυτόματο μηχάνημα εγκιβωτισμού με ρομποτικό βραχίονα

Μηχανήματα Συσκευασίας
Αυτόματα Εγκιβωτιστικά

Αυτόματη μηχανή τοποθέτησης προϊόντος σε κουτί με ρομποτικό βραχίονα (Pick and Place).

  • PACKSERVICE
  • Αυτόματη ομαδοποίηση προϊόντος και αυτόματη τροφοδοσία των κουτιών. Τοποθέτηση του προϊόντος στο κουτί ή στο χαρτοκιβώτιο με συγκεκριμένη διάταξη.  Χρησιμοποιείται συνήθως μετά από μηχανές οριζόντιας συσκευασίας Flow pack στην δευτερογενή συσκευασία.  Κατασκευή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε προϊόντος και του κουτιού της συσκευασίας. Ταχύτητα παραγωγής από 20-150 τμχ / λεπτό. Το σύστημα συνήθως περιλαμβάνει διάταξη εγκιβωτισμού, μηχανή διαμόρφωσης κιβωτίων, μηχανή κλεισίματος κιβωτίων και σύστημα διακίνησης προϊόντων και κιβωτίων. Τα συστήματα προσφέρουν υψηλή παραγωγικότητα, εξάλειψη λαθών και μείωση απαιτούμενου εργατικού δυναμικού μιας επιχείρησης.