Ασύρματα Καταγραφικά θερμοκρασίας / υγρασίας μέσω αυτόνομου δικτύου

Συσκευές Ποιοτικού Ελέγχου
Ασύρματα Καταγραφικά Θερμοκρασίας / Υγρασίας

DATANET - Τα καταγραφικά μεταδίδουν ασύρματα την τρέχουσα θερμοκρασία και υγρασία στο κέντρο συλλογής δεδομένων μέσω ασύρματου δικτύου που διαμορφώνουν τα ίδια. Έχουν 4 εισόδους στις οποίες μπορούν να συνδεθούν ειδικά θερμοστοιχεία με καλώδιο σύμφωνα με το επιθυμητό μήκος. Στέλνουν ειδοποίηση μέσω email ή SMS σε περίπτωση ανόδου / καθόδου της θερμοκρασίας πέρα από τα επιτρεπτά όρια. Επίσης εγκαθίστανται σε φορτηγά, έτσι ώστε η μεταφορά των δεδομένων να γίνεται αυτόματα κάθε φορά που επιστρέφει το φορτηγό στο εργοστάσιο και η κεραία του επικοινωνεί με το κέντρο συλλογής δεδομένων. Η μεταφορά των δεδομένων βασίζεται σε δημιουργία αυτόνομου δικτύου με πομπούς και δέκτες σήματος του συστήματος.

  • FOURIER SYSTEMS
  • Φόρμα Επικοινωνίας