Θερμοκάμερες

Βιομηχανικός Αυτοματισμός
Θερμοκάμερες

Οι θερμοκαμερες είναι ένα μέσο το οποίο μας βοηθά να δούμε τη θερμοκρασία ενός αντικειμένου. Αν μια μηχανή, για παράδειγμα, λειτουργεί σε υψηλότερη θερμοκρασία από ότι συνήθως αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι υπάρχει μια βλάβη στη μηχανή. Αυτή η μέθοδος ονομάζεται θερμογραφία.

Μια θερμοκάμερα λοιπόν, έχει τη δυνατότητα να καταγράψει τη θερμική ακτινοβολία που έχει κάθε αντικείμενο. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι όλα τα αντικείμενα έχουν μια θερμική ακτινοβολία, ακόμα και αυτά που όταν έρθουμε σε επαφή μαζί τους θεωρούμε ότι είναι πολύ κρύα, όπως ένα κομμάτι πάγου.

Η αποτύπωση της θερμογραφίας γίνεται σε μια έγχρωμη εικόνα όπου ανάλογα με τις διάφορες θερμοκρασίες που υπάρχουν, στο αντικείμενο που θέλουμε να ελέγξουμε, αντιστοιχούν και διαφορετικά χρώματα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται το μπλε ως το πιο ψυχρό και το κόκκινο ως το πιο θερμό.

Η θερμοκάμερα συνήθως χρησιμοποιείται για την καταγραφή της θερμικής ακτινοβολίας των κτηρίων ή κάποιων μηχανημάτων, για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας τους. Στον τομέα των κτηρίων οι θερμοκάμερες μας βοηθούν να βρούμε τυχόν ενεργειακές απώλειες του κτηρίου και να πραγματοποιήσουμε ένα σωστό έλεγχο στην απόδοση της μόνωσής του.

Επιπλέον, μας βοηθούν να εντοπίσουμε διαρροές του υδραυλικού συστήματος, τη σωστή λειτουργία των σωληνώσεων καθώς και την ύπαρξη υγρασίας σε κάποιο χώρο. Όλα τα παραπάνω γίνονται εύκολα αντιληπτά όταν θα παρατηρήσουμε την εικόνα από μια θερμοκάμερα καθώς στην περίπτωση προβλήματος θα παρατηρήσουμε διαφορετικές χρωματικές αποτυπώσεις από τις επιθυμητές.

  • FLUKE
  • Φόρμα Επικοινωνίας