Ανιχνεύσιμα γάντια, μανίκια, σκουφάκια, μάσκες

Υλικά Συσκευασίας - Αναλώσιμα
Είδη Ανιχνεύσιμα από Ανιχνευτές Μετάλλων

Ανιχνεύσιμα γάντια, μανίκια, σκουφάκια, μάσκες, δίχτυα μαλλιών

Χρησιμοποιήστε ΤΩΡΑ προϊόντα με ενσωματωμένες μεταλλικές ίνες, ώστε και το παραμικρό τους κομμάτι να είναι ανιχνεύσιμο από Ανιχνευτές Μετάλλων και X ray και περιορίστε τον κίνδυνο μόλυνσης των προϊόντων σας

  • DETECTAMET
  • Στη βιομηχανία τροφίμων και φαρμάκων υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος μόλυνσης των παραγόμενων προϊόντων με κάποιο ξένο σώμα, το οποίο σε περίπτωση που δεν ανιχνευθεί σε κάποιο στάδιο της παραγωγής, εγκυμονεί κινδύνους  τόσο για την υγεία των καταναλωτών, όσο και για τη φήμη και την αξιοπιστία της εταιρείας παραγωγής

  • Φόρμα Επικοινωνίας